Warunki do wykonania pomiarów

Pomiary przeprowadzamy w liniach prostych 9 – 50 mb oddalonych o minimum 10 metrów od zabudowań, płotów i wszelkich konstrukcji i form naziemnych oraz podziemnych stworzonych ręką ludzką.

Na gruncie pomiarowym nie może stać woda.

– Na mierzonym terenie nie mogą gęsto rosnąć drzewa, krzaki oraz bardzo wysokie trawy.

– Teren w liniach pomiarowych nie może być zabudowany kostką brukową, betonem itp.

– Linie pomiarowe nie mogą się przecinać z kablami pod napięciem oraz nie wykonujemy pomiarów bezpośrednio pod liniami energetycznymi.