• 690 600 628
  • biuro@wyszukiwaniewody.pl
  • 9.00 - 20.00

Najczęstsze Pytania

1. Na jakim terenie można wykonać pomiary?

Pomiary wykonywane są w liniach prostych od 9mb do 50mb oddalonych kilka metrów od budynków, płotów i innych konstrukcji naziemnych.
Ważne:
– na gruncie pomiarowym nie może stać woda i teren nie może być podmokły.
– na mierzonym terenie nie mogą rosnąć drzewa, gęsto krzaki oraz bardzo wysokie trawy.
– teren w liniach pomiarowych nie może być zabudowany kostką brukową, betonem itp.
– linie pomiarowe nie mogą się przecinać z kablami pod napięciem oraz nie wykonujemy pomiarów bezpośrednio pod liniami energetycznymi.

2. Jaka jest wiarygodność i sprawdzalność pomiarów?

Elektryczne metody pomiarowe w zakresie szukania wody są dobrą i tanią alternatywą w stosunku do bardzo kosztownych odwiertów próbnych. Na podstawie otrzymanych wyników tomografii gruntu z powodzeniem wykonuje się odwierty studzienne. W zależności od terenu i zakłóceń zewnętrznych sprawdzalność pomiarów wynosi do 90%.

3. Jakie informacje otrzymasz po wykonaniu pomiaru?

Wykonanie pomiaru hydrogeofizycznego ma na celu rozpoznanie podziemnej struktury warstw i pokładów wodonośnych. W konsekwencji otrzymasz graficzną wizualizację każdego z pomiarów na podstawie których wcześniej pokażemy Tobie najlepsze miejsce na działce pod odwiert i ustalimy orientacyjną głębokość otworu studziennego.

4. Ile kosztuje znalezienie wody i orientacyjne ustalenie głębokości odwiertu studziennego?

Koszt wykonania pomiarów w obrębie jednej posesji na gruncie do 3tys. m2 i do 8 pomiarów jest stały i jest ułamkiem kosztów ewentualnych odwiertów próbnych. Poza Poznaniem doliczamy niewielkie koszty dojazdu. Szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu 690600628.

Facebook