szukanie wody pod wiercenie studni

Najczęstsze Pytania

1. Na jakim terenie można wykonać pomiary?

Pomiary wykonywane są w liniach prostych od 9 do 50 mb oddalonych najlepiej o 10 metrów od budynków, płotów i innych konstrukcji naziemnych i podziemnych stworzonych ręką ludzką.

Ważne:

– na mierzonym gruncie musi być możliwość rozciągnięcia linii prostej minimum 9 mb i swobodnego przejścia wzdłuż niej.
– na gruncie pomiarowym nie może stać woda i teren nie może być podmokły.
– na mierzonym terenie nie mogą rosnąć gęsto drzewa, krzaki oraz bardzo wysokie trawy.
– teren w liniach pomiarowych nie może być zabudowany kostką brukową, betonem itp.
– linie pomiarowe nie mogą się przecinać z kablami pod napięciem oraz liniami energetycznymi.

2. Jaka jest wiarygodność i sprawdzalność pomiarów?

Elektryczne metody pomiarowe w zakresie szukania wody są dobrą i bardzo tanią alternatywą w stosunku do bardzo kosztownych odwiertów próbnych. Na podstawie otrzymanych wyników tomografii gruntu z powodzeniem wykonuje się odwierty studzienne. W zależności od składu gruntu, domieszek rud żelaza, możliwych zakłóceń naziemnych sprawdzalność pomiarów wynosi do 90%.

3. Jakie informacje otrzymasz po wykonaniu pomiaru?

Wykonanie pomiaru hydrogeofizycznego ma na celu rozpoznanie podziemnej struktury warstw i pokładów wodonośnych. W konsekwencji otrzymujemy graficzną wizualizację każdego z pomiarów, na podstawie których wytypujemy najlepsze miejsce na działce pod odwiert i ustalimy orientacyjną głębokość oraz możliwą wydajność otworu studziennego. Bezpośrednio po pomiarze otrzymasz wydrukowane wizualizacje z opisem.

4. Ile kosztuje znalezienie wody i orientacyjne ustalenie głębokości odwiertu studziennego?

W zakresie badań hydrogeofizycznych prawdopodobnie jesteśmy najtańszą i najskuteczniejszą firmą. Koszt wykonania pomiarów (do 5 linii pomiarowych) w obrębie jednej posesji na gruncie przydomowym jest stały i wynosi nie więcej niż cena około 2 – 3 metrów odwiertu studziennego, a więc mały ułamek kwoty ewentualnych chybionych odwiertów studziennych. Poza Poznaniem doliczamy dojazd. Szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu 690600628.