• 690 600 628
  • biuro@wyszukiwaniewody.pl
  • 9.00 - 20.00

Najczęstsze Pytania

1. Na jakim terenie można wykonać pomiary?

Pomiary wykonywane są w liniach prostych od minimum 10 i/lub 20mb. Teren w liniach pomiarowych nie może być zabudowany kostką brukową, betonem itp. Na gruncie pomiarowym nie może stać woda. Podczas pomiaru nie może padać silny deszcz i temperatura otoczenia musi być powyżej 0 stopni.

2. Jaka jest wiarygodność i sprawdzalność pomiarów?

Elektryczne metody pomiarowe w zakresie szukania wody są dobrą i tanią alternatywą w stosunku do bardzo kosztownych odwiertów próbnych. Na podstawie otrzymanych wyników tomografii gruntu z powodzeniem wykonuje się odwierty studzienne. W zależności od terenu i zakłóceń zewnętrznych sprawdzalność pomiarów wynosi do 90%.

3. Jakie informacje otrzymasz po wykonaniu pomiaru?

Wykonanie pomiaru geofizycznego ma na celu rozpoznanie podziemnej struktury warstw gleby i miejsc występowania pokładów wodonośnych. W konsekwencji otrzymasz graficzną wizualizację z opisem i naniesioną głębokością oraz najlepszym miejscem do wykonania odwiertu studziennego.

4. Ile kosztuje znalezienie wody i ustalenie jej głębokości występowania?

Koszt wykonania pomiarów na gruncie do 1 hektara jest stały i jest ułamkiem kosztów ewentualnych odwiertów próbnych. Poza Poznaniem doliczamy niewielkie koszty dojazdu. Szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu 690600628.