Urządzenia

Parametry techniczne urządzeń:

1. głębokość pomiaru: 0-100 metrów:


– zakres: 0-300 mV,
– tryb pomiaru automatyczny,
– rozdzielczość: 2 mV ±5%,
– konwersja A/D: 16 bit 1 Msps,
– rezystancja wejściowa: ≥ 10 MΩ,
– tłumienie częstotliwości: >80 dB,
– temperatura pracy: -10°C – +40°C.


2. głębokość pomiaru: 0-100, 0-200, 0-300 metrów:


– zakres: 0-300 mV,
– tryb pomiaru: ręczny, 16 częstotliwości,
– rozdzielczość: 0.1mV ±5%,
– czas próbkowania: 40-80 s,
– elektromagnetyczna cewka indukcyjna TT: 300/4 mm/w,
– indukcja elektromagnetyczna rdzenia TT: 80 KmH/m ,
– tłumienie częstotliwości: >80 dB,
– temperatura pracy: -10°C – +40°C.