Skuteczność pomiarów

Skuteczność poszukiwania wody pod studnie wykonywana metodami elektrycznymi sięga 90% w zależności od warunków lokalnych, możliwych zakłóceń naziemnych, podziemnych i składu gruntu. Najwyższą wiarygodność uzyskuje się na terenach otwartych i niezabudowanych oraz nie posiadających domieszek rud żelaza w gruncie. Po kosztownych odwiertach próbnych, testowych, badania elektryczne i elektroniczne gruntu są jedynymi metodami określenia lokalizacji i głębokości studni. Są to jednocześnie najtańsze metody poszukiwania wody, które nie kosztują więcej niż koszt odwiertu 2 – 3 metrów studni głębinowej.

5/5 - (1 vote)